Τεχνικές υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας


Ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.


Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση όλων των επαγγελματικών αλλά και ιδιωτικών (εσωτερικών και εξωτερικών) χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.


Εφαρμογή "πατητής τσιμεντοκονίας".


Μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε έχετε φανταστεί χρησιμοποιώντας "πατητή τσιμεντοκονία" για την επίστρωση δαπέδων, τοίχων και εσωτερικών χώρων.


Ηλεκτρολογικές εργασίες.


Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη του κάθε πελάτη μας, σε όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εργασιών && ηλεκτρολογικών εφαρμογών που αφορούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.


Διαφόρου τύπου κατασκευές.


Μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε κατασκευή έχετε φανταστεί για τον χώρο σας.


Τοποθέτηση γυψοσανίδων.


Αναλαμβάνουμε όλα τα είδη κατασκευών γυψοσανίδας όπως: χωρίσματα, ψευδοροφές, διαμορφώσεις χώρων, κρυφούς φωτισμούς κτλ.


Στην Quality Services πιστεύουμε πως κάθε πελάτης έχεις τις δικές του απαιτήσεις, ανάγκες και προδιαγραφές.


Με απώτερο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει το προσωπικό μας, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες.


Όλες οι παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύων κανονισμούς και κανόνες ασφαλείας.

Σε όλες τις παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται άριστης ποιότητας υλικά.